"Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach."

Epiktet z Hierapolis

Profesjonalne szkolenia

dla terapeutów i nauczycieli prowadzone przez praktyków!

Terapia poznawczo-behawioralna

Metoda oparta na dowodach

GRUPY WSPARCIA!

Sposób na profilaktykę wypalenia zawodowego w oświacie!

Nauczycielu, psychologu, pedagogu!

Zapraszamy do Grupy konsultacyjno - szkoleniowej, zwanej skrótowo Grupą wsparcia!

Jeśli myślom o początku roku szkolnego towarzyszą trudne emocje, to zrób coś dla siebie. Zapraszamy do Grupy konsultacyjno - szkoleniowej, zwanej skrótowo Grupą wsparcia!

Grupa wsparcia jest nowoczesną formą doskonalenia zawodowego dla specjalistów pracujących bezpośrednio z ludźmi, zawiera w sobie elementy coachingu a jedną z istotnych jej funkcji jest ochrona zdrowia psychicznego oraz zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego.

W resorcie oświaty i pomocy socjalnej wielu specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów) pracuje samodzielnie bez możliwości konsultacji trudnych problemów. Nauczyciel, psycholog, pedagog, logopeda to zawody szczególnie narażone na przeżywanie silnych emocji w kontakcie z pacjentem, uczniem, rodzicami. Uczestnicy grupy mają szansę przedstawienia i przedyskutowania szczególnie trudnych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych oraz możliwość zwiększenia kompetencji zawodowych i optymalizacji w zakresie metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

Grupowa forma konsultacji pozwala spojrzeć na problem z wielu perspektyw a co za tym idzie na opracowanie optymalnej strategii postępowania w odniesieniu do ucznia czy jego środowiska wychowawczego. W trakcie spotkania będziesz mieć szansę zobaczenia, że problemy są po to aby je rozwiązywać.

Prowadzący Grupę (20 lat doświadczeń w tej formie pracy) zapewniają życzliwą i bezpieczną atmosferę oraz profesjonalizm.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają 3 godziny zegarowe. Preferujemy stacjonarną formę spotkań ale w zależności od potrzeb i sytuacji epidemiologicznej są prowadzone przez platformę ZOOM lub hybrydowo).

Bliższe informacje można uzyskać na naszej stronie w zakładce „szkolenia” a po wypełnieniu formularza kontaktowego w telefonicznym kontakcie z prowadzącymi.


 

O nas

MENSANA to specjalistyczny ośrodek oferujący szeroką gamę usług z zakresu psychoterapii, pomocy i diagnostyki psychologicznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

MENSANA istnieje od października 2006 roku. Początkowo Ośrodek funkcjonował jako filia warszawskiego Centrum CBT, pod nazwą Centrum CBT Kraków, od 2008 roku jako samodzielna placówka pod nazwą MENSANA.

Nasza nazwa to połączenie dwóch słów: mens (łac: rozum, umysł, duch) i sana (łac. zdrowy) i oznacza „zdrowy umysł”, „zdrową myśl”. Pragniemy w ten sposób podkreślić, że terapia poznawcza stanowi filar naszej pracy. Jako zespół posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą, nie pomijamy również aspektu behawioralnego naszych oddziaływań.

Ważne wydarzenia


PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA XVI NABÓR OTWARTY !!! 

Serdecznie zapraszamy chętne osoby. 
Szczegóły w zakładce Szkolenia
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wizyt w naszym ośrodku.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna online
Oferujemy konsultacje i psychoterapię w formie online

Nasi specjaliści

UP