Grupa Wsparcia

„Odkrycie naszego piękna i naszych pęknięć
pozwala nam lepiej widzieć piękno innych,
ukryte za ich pęknięciami” (Jean Vanier)

Grupa Konsultacyjno - szkoleniowa tzw."Grupa Wsparcia" dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów.

MAMY PONAD 20 LAT DOŚWIADCZEŃ W PROWADZENIU GRUP WSPARCIA!

Uwaga! Powstaje kolejna grupa.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach od 17.00. do 20.00. w siedzibie OTPB Mensana. Początek we wrześniu lub październiku 2023r. Czas trwania spotkania grupy to 3 godziny zegarowe.

Zapraszamy do udziału!!!

 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego!
Prosimy o pozostawienie numeru telefonu, prowadzący skontaktują się z Państwem osobiście.


W Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA działa grupa konsultacyjno szkoleniowa zwana w skrócie „Grupą wsparcia”.

Jest to nowoczesna forma doskonalenia zawodowego dla specjalistów pracujących bezpośrednio z ludźmi, zawiera w sobie elementy coachingu a jedną z istotnych jej funkcji jest zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego.

Nauczyciel, psycholog, pedagog, logopeda to zawody szczególnie narażone na przeżywanie silnych emocji w kontakcie z podmiotem oddziaływań, które bez modyfikacji mogą niekorzystnie działać na obie strony relacji.

Pewną (jak sądzimy niemałą) grupę  nauczycieli  psychologów, pedagogów , logopedów, pracowników  pomocy społecznej  itp. cechuje:
 • poczucie osamotnienia wobec trudności z podopiecznymi
 • brak odwagi (a może swoista rozwaga) do dzielenia się trudnościami z kolegami ze szkoły,   nie mówiąc o tzw. nadzorze pedagogicznym (przyznanie się do niewiedzy lub nie radzenia sobie z problemem jest źle widziane)
 • poczucie niepewności i zagrożenia w swej roli zawodowej
 • przenoszenie napięć i frustracji zawodowych na teren własnej rodziny
 • narastające objawy syndromu wypalenia jak: etykietowanie, schematyzm postępowania, obojętnienie na problemy podopiecznych, problemy zdrowotne i wiele innych.
Popatrzmy na autentyczną wypowiedź nauczycielki:
„Nie podnoszę głosu, staram się i chyba jestem miła, uśmiechnięta. Dzieciaki mnie lubią, ale i czasami ,,podnoszą ciśnienie" Nie okazuję tego . To zostaje ,,w środku" i trzeba to strawić, aby funkcjonować normalnie.”

Problemem jest, że to napięcie „pozostaje w środku”. Z psychologicznego punktu widzenia  ten fakt jest zdecydowanie zagrażający nauczycielowi jako osobie, jego relacji z dziećmi i ich rodzicami oraz interakcjom w środowisku pracy. Stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Swoistym lekarstwem na to może być udział w grupie wsparcia.

Uczestnicy grupy mają szansę przedstawienia i dyskutowania szczególnie trudnych  spraw, związanych z wykonywanym zawodem. Umożliwia to, zobaczenie problemu z wielu perspektyw a co za tym idzie, na opracowanie optymalnej strategii postępowania. Warto podkreślić, że  celem spotkań nie jest nabieranie ­przekonania, że „mam problemy” lecz, że „nie jestem sam”, a problemy są po to, aby je rozwiązywać.

Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu grup konsultacyjno-szkoleniowych zwanych Grupami wsparcia, pozwalają stwierdzić, że uczestnictwo w nich  daje szansę na:
 • zespołowe omówienie szczególnie trudnych problemów zawodowych;
 • wykształcenie umiejętności łączenia informacji emocjonalnej z poznawczą;
 • stworzenie forum wymiany doświadczeń, wiedzy, informacji;
 • zwiększenie kompetencji zawodowych;
 • optymalizację w zakresie metod i technik pracy z pacjentami, uczniami i ich rodzicami;
 • profilaktykę syndromu wypalenia zawodowego;
 • podniesienie psychicznego dobrostanu.
Jedna z uczestniczek Grupy tak podsumowuje swój udział:
”(…)To niebywałe doświadczenie i napęd do rozwoju osobistego. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim za ich obecność, za zaangażowanie, za cenne spostrzeżenia i uwagi(...)”

Światowej sławy psychoterapeuta Irvin D. Yalom  pisze:
”Najważniejsze jest to, by grupa oferowała bezpieczną, godną zaufania przestrzeń do dzielenia się trudnościami życia osobistego i zawodowego. Nieważne też, jak się ta grupa nazywa-czy jest to „grupa terapeutyczna”, „grupa wsparcia”(która dla uczestników pełni rolę terapeutyczną) czy jeszcze inna.......Moim zdaniem grupy są potężnym nośnikiem wsparcia i zmiany osobistej. Dodajmy do tego umiejętności i zasoby tkwiące w grupie doświadczonych klinicystów, a stanie się oczywiste, dlaczego z taką pasją nakłaniam terapeutów , by korzystali z tej możliwości.”

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w miesiącu i trwają 3 godziny zegarowe. Grupa jest prowadzona profesjonalnie, przez dwóch doświadczonych psychologów, którzy zapewniają wysokie standardy pracy, przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty OTPB potwierdzające udział w grupie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  zapraszamy do kontaktu mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego, zwrotnie odpowiemy na pytania oraz omówimy warunki udziału w Grupie wsparcia.

Bardziej szczegółowe informacje nt. Grup wsparcia można znaleźć w następujących pozycjach literaturowych:
 1. A. Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba „Nauczyciel też człowiek” czyli o grupach wsparcia jako formie zapobiegania wypaleniu, w: Hejnał Oświatowy 3/69/2006
 2. A. Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba Zapobiec kryzysowi czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli, w: Psychologia w szkole.2007, nr 2, s. 29-35
 3. A. Lorenc-Steinmec Nauczyciel w szkolnym tyglu, w: „Psychologia w Szkole”.- 2012, nr 2, s. 119-125
 4. A. Lorenc-Steinmec Drogi i bezdroża relacji terapeuta – rodzic, czyli wypisy z dzienniczków uczniowskich, w: Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego "Czas na Dialog" red. N. Grzegorczyk-Dłuciak, PSTB, Kraków 2010
UP