Mutyzm (wkrótce nowy nabór)

Podstawowe informacje

Boję się mówić! - Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia 

10-godzinny warsztat

Termin szkolenia:
Wkrótce nowy termin

Miejsce szkolenia:

siedziba OTPB MENSANA ul. Długa 64/6, Kraków

Odbiorcy szkolenia:
Psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele oraz studenci powyższych kierunków.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie obrazu klinicznego mutyzmu, fobii społecznej u dzieci i młodzieży,
 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy,
 • Planowanie i organizacja pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną,
 • Omówienie technik terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z pacjentem.

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:

 • potrafili dokonać diagnozy, zrozumieć problem dziecka i rodziny,
 • zaplanować przebieg leczenia (terapii) zgodnie z celami terapeutycznymi,
 • poprowadzić terapię dziecka z mutyzmem i fobią społeczną.

Koszt:
280 zł

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za kurs. 
Uwaga! Brak opłaty jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia!

Opis szkolenia

Mutyzm wybiórczy to złożony problem należący do grupy zaburzeń lękowych. Charakteryzuje się tym, że dziecko nie mówi w wybranych sytuacjach społecznych. Dzieci i młodzież z mutyzmem wybiórczym boją się mówić. Boją się też spotkań z ludźmi, podczas których oczekuje się od nich komunikowania. Badania wskazują, że ponad 90 procent tych osób równocześnie cierpi z powodu fobii lub lęku społecznego. W leczeniu mutyzmu wybiórczego zaleca się stosowanie charakteryzującego się wysoką skutecznością podejścia poznawczo-behawioralnego.

Program szkolenia:
1. Jak żyć z lękiem (w kontekście omawianych zaburzeń)? - rozumienie zaburzenia i świata dzieci i młodzieży:

 • Objawy,
 • Klasyfikacja,
 • Etiologia,
 • Diagnoza różnicowa,
 • Ocena nasilenia objawów – metody diagnostyczne.

2. Organizacja pracy terapeutycznej:

 • Omówienie natury lęku,
 • Psychoedukacja (dziecka, rówieśników, rodziny),
 • Leczenie - omówienie różnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży (wywiad, obserwacja, tworzenie hierarchii sytuacji lękowych, pomiar lęku, monitorowanie lęku – tabela tropienia lęku, tworzenie behawioralnego systemu nagród, identyfikowanie emocji, myśli, funkcjonalna analiza zachowania, techniki relaksacyjne, terapia ekspozycyjna: planowanie i przeprowadzanie), trening umiejętności społecznych.
 • Tworzenie strategii postępowania z dzieckiem - omówienie założeń interwencji w szkole – wytyczne AACAP,
 • Terapia mutyzmu i lęku społecznego w szkole,
 • Konstruowanie program powrotu dziecka z zaburzeniami lękowymi do szkoły,
 • Rola rodziców w procesie terapeutycznym.

Prowadzący:
mgr Iwona Dąbrowska - Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny, pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w: psychoterapii młodzieży i dorosłych (głównie zaburzenia lękowe), terapii zaburzeń emocjonalnych (m.in. moczenie nocne, tiki, mutyzm), terapii zaburzeń rozwojowych (m.in. autyzm, Zespół Aspergera), terapii zaburzeń zachowania (ADHD, ODD), terapii Integracji Sensorycznej.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP