Psychoterapia dzieci i młodzieży - edycja XI Miejsca na liście rezerwowej

Podstawowe informacje

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne.

Kurs 160 godzin


Miejsce szkolenia:

Kraków 

Odbiorcy szkolenia:
Psychologowie, psychiatrzy, terapeuci, studenci ostatniego roku psychologii zainteresowani terapią poznawczo-behawioralną

Cele szkolenia:
Kurs ma na celu przybliżenie paradygmatu poznawczo-behawioralnego (TPB) w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami TPB, oraz diagnozowaniem i terapią częstych zaburzeń wieku rozwojowego (ADHD, ODD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i inne).

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omawianie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.

Korzyści z uczestnictwa:

  • To już jedenasta edycja! - co rok doskonalimy formułę szkolenia zgodnie z oczekiwaniami naszych uczestników.
  • Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców posiadających praktykę kliniczną i doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.
  • Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami TPB oraz sposobami aplikacji tych technik w praktyce oraz uczą się planować proces leczenia w odniesieniu do konceptualizacji problemów pacjenta i postawionego rozpoznania.
  • W trakcie zajęć dużo ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy otrzymują bogate materiały do wykorzystania w praktyce klinicznej (w formie elektronicznej).
  • Każdy uczestnik, który dopełnił warunków szkolenia otrzymuje certyfikat ODN.

Koszt:
Całkowity koszt szkolenia 4800 zł
Harmonogram płatności
  • zaliczka   600 zł do 1 września 2019
  • I rata   1400 zł do 31 październik 2019
  • II rata  1400 zł do 28 lutego 2020
  • III rata 1400 zł do 30 kwietnia 2020

Przy opłacie całościowej - cena promocyjna 4600 zł
(wpłata do 31 października 2019)

Możliwość udziału w wybranym bloku zajęć: koszt udziału 600 zł
pod warunkiem, że dysponujemy wolnymi miejscami na dany zjazd.

Harmonogram

Spotkania odbywają się w 20-godzinnych blokach, jeden raz w miesiącu (piątek, sobota).

Harmonogram szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2019 r. Szczegółowy terminarz już wkrótce!

Blok I
(22-23.11.2019)
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Podstawowe założenia nurtu, wybrane techniki CBT, adaptacja technik CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą.(20godz.)

Blok II  (6-7.12.2019)
Diagnoza dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, przegląd zaburzeń wieku rozwojowego w odniesieniu do klasyfikacji diagnostycznych ICD 10 i DSM - IV - TR, zapoznanie z najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi. (20godz.)

Blok III  (10-11.01.2020)
Poznawczo-behawioralna terapia tików i zespołu Gilles de la Tourette'a. (10 godz.)
Terapia behawioralna zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. (10 godz.)


Blok IV  (21-22.02.2020)
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe okresu dziecięcego, terapia lęku napadowego, fobii społecznej i GAD u nastolatków. (20 godz.)

Blok V  (13-14.03.2020)
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży (depresja, CHAD - choroba afektywna dwubiegunowa). (10 godz.)
Terapia behawioralna dziecka z Zespołem Aspergera. (10 godzin)

Blok VI  (17-18.04.2020)
ADHD/ODD/CD - poznawczo-behawioralny, multimodalny model terapii dzieci. (10 godz.)
Jak prowadzić warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD i trudnymi zachowaniami. Prezentacja programu. (10 godzin)

Blok VII  (22-23.05.2020)
Terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie: leczenie PTSD u młodzieży.(10 godz.)
Specyfika terapii nastolatka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi. (10 godz.)

Blok VIII  (26-27.06.2020)
Planowanie i przeprowadzanie interwencji terapeutycznych w gabinecie psychologa. Blok superwizyjny. (20 godz.)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zajęć, w przypadku wystąpienia okoliczności od nas niezależnych.

Prowadzący: wkrótce

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej, oraz zaświadczenie OTPB Mensana jednocześnie potwierdzające udział w 160 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP