Psychoterapia dzieci i młodzieży - edycja XII

Podstawowe informacje

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne.

Kurs 160 godzin


Miejsce szkolenia:

Kraków 

Odbiorcy szkolenia:
Psychologowie, psychiatrzy, terapeuci, studenci ostatniego roku psychologii zainteresowani terapią poznawczo-behawioralną

Cele szkolenia:
Kurs ma na celu przybliżenie paradygmatu poznawczo-behawioralnego (TPB) w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami TPB, oraz diagnozowaniem i terapią częstych zaburzeń wieku rozwojowego (ADHD, ODD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i inne).

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omawianie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.

Korzyści z uczestnictwa:

  • To już dwunasta edycja! - co rok doskonalimy formułę szkolenia zgodnie z oczekiwaniami naszych uczestników.
  • Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców posiadających praktykę kliniczną i doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.
  • Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami TPB oraz sposobami aplikacji tych technik w praktyce oraz uczą się planować proces leczenia w odniesieniu do konceptualizacji problemów pacjenta i postawionego rozpoznania.
  • W trakcie zajęć dużo ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy otrzymują bogate materiały do wykorzystania w praktyce klinicznej (w formie elektronicznej).
  • Każdy uczestnik, który dopełnił warunków szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Koszt:
5200zł
Zaliczka 400zł przy zgłoszeniu, 8 rat po 600zł do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywa się zjazd.

Harmonogram

Spotkania odbywają się w 20-godzinnych blokach, jeden raz w miesiącu (piątek, sobota).

Harmonogram szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2020. Szczegółowy terminarz już wkrótce.

Blok I: 6-7.11.2020

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Podstawowe założenia nurtu, wybrane techniki CBT, adaptacja technik CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą.(20godz.)

Blok II: 18-19.12.2020
Diagnoza dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, przegląd zaburzeń wieku rozwojowego w odniesieniu do klasyfikacji diagnostycznych ICD 10 i DSM - IV - TR, zapoznanie z najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi. (20godz.)

Blok III: 22-23.01.2021
Poznawczo-behawioralna terapia tików i zespołu Gilles de la Tourette'a. (10 godz.)
Terapia behawioralna zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. (10 godz.)


Blok IV: 12-13.02.2021
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe okresu dziecięcego, terapia lęku napadowego, fobii społecznej i GAD u nastolatków. (20 godz.)

Blok V: 12-13.03.2021
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży (depresja, CHAD - choroba afektywna dwubiegunowa). (10 godz.)
Terapia behawioralna dziecka z Zespołem Aspergera. (10 godzin)

Blok VI: 23-24.04.2021
ADHD/ODD/CD - poznawczo-behawioralny, multimodalny model terapii dzieci. (10 godz.)
Jak prowadzić warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD i trudnymi zachowaniami. Prezentacja programu. (10 godzin)

Blok VII: 28-29.05.2021
Terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie: leczenie PTSD u młodzieży.(10 godz.)
Specyfika terapii nastolatka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi. (10 godz.)

Blok VIII: 11-12.06.2021
Planowanie i przeprowadzanie interwencji terapeutycznych w gabinecie psychologa. Blok superwizyjny. (20 godz.)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub prowadzenia zajęć w trybie on-line, w przypadku wystąpienia okoliczności od nas niezależnych.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej, oraz zaświadczenie OTPB Mensana jednocześnie potwierdzające udział w 160 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP