Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo - behawioralnym (wkrótce nowy nabór)

Trichotillomania, złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia u małych dzieci, masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia CBT.

Trichotillomania, złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia u małych dzieci, masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia CBT.

Podstawowe informacje

Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo - behawioralnym.

16-godzinny warsztat

Termin szkolenia:
Wkrótce nowy termin

Miejsce szkolenia:

siedziba OTPB MENSANA ul. Długa 64/6, Kraków

Odbiorcy szkolenia:
Psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele i pracownicy przedszkoli oraz studenci powyższych kierunków.

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie obrazu klinicznego  zburzeń odżywiania i wydalania (moczenie, zanieczyszczanie), trichotillomanii, złych nawyków i masturbacji dziecięcej
  • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy,
  • Planowanie i organizacja pracy terapeutycznej z dzieckiem/młodzieżą i jego rodziną
  • Omówienie technik terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z pacjentem i rodziną

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:

  • potrafili dokonać diagnozy omawianych zaburzeń
  • zaplanować przebieg leczenia (terapii) zgodnie z celami terapeutycznymi
Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  16 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Koszt:
550 zł (dla uczestników wcześniejszych szkoleń w Mensanie 10% zniżki)

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za kurs. 
Uwaga! Brak opłaty jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia!

Opis szkolenia

DZIEŃ I (10 godzin)

TRICHOTILLOMANIA / ZŁE NAWYKI (dermatologiczne, obgryzanie paznokci, ssanie kciuka)

a.1. Przyczyny zaburzeń
a.2. Obraz kliniczny trichotillomanii (TTM) i dysmorfofobii (BDD)
a.3. Organizacja oddziaływań terapeutycznych:
a) Tworzenie planu zmiany nawyku
b) Wprowadzanie reakcji konkurencyjnych
c) Techniki relaksacyjne
d) Zarządzanie wyzwalaczami,
e) Myśli i uczucia (młodzież)
f) Rola rodziny
g) Program wzmocnień pozytywnych zachowań

MASTURBACJA DZIECIĘCA

1. Obraz kliniczny
2. Przyczyny
3. Rodzaje masturbacji dziecięcej
4. Organizacja oddziaływań (Jak rozmawiać z rodzicami i dzieckiem? Kiedy włączyć terapię i jak ją zaplanować)

DZIEŃ II (6 godzin)

ZABURZENIA WYDALANIA

1. Przyczyny zaburzeń – geneza, epidemiologia. 
2. Obraz kliniczny - istota zaburzenia: moczenie mimowolne, unikanie defekacji przez dziecko, nietrzymanie kału
3. Oddziaływanie terapeutyczne lub hamujące (psychoedukacja, omówienie podstawowych technik terapeutycznych)

ZABURZENIA ODŹYWIANIA

1. Wprowadzenie:
b) Objawy
c) Klasyfikacja zaburzeń odżywiania u małych dzieci: zaburzenia łaknienia, zaburzenie emocjonalne polegające na unikaniu spożywania posiłków, wybiórcze odżywianie się, dysfagia funkcjonalna, syndrom odmawiania
d) Etiologia
e) Diagnoza różnicowa

2. Organizacja pracy terapeutycznej
a) Leczenie zaburzeń odżywiania
b) Psychoedukacja
c) Rola rodziców w procesie terapeutycznym
d) Terapia behawioralna jako jedna z podstawowych technik pracy z dzieckiem - omówienie programu terapii.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP