Samouszkodzenia u młodzieży – rozumienie i terapia (wkrótce nowy nabór)

Podstawowe informacje

Samouszkodzenia u młodzieży – rozumienie i terapia

20-godzinny warsztat

Termin szkolenia:
Wkrótce nowy termin

Miejsce szkolenia:

siedziba OTPB MENSANA ul. Długa 64/6, Kraków

Odbiorcy szkolenia:
Psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele oraz studenci ostatnich lat powyższych kierunków.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie rodzajów, form i funkcji samouszkodzeń oraz powiązania z próbami samobójczymi,
 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji terapeutycznych wobec nastolatka w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających,
 • Nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami
 • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami z samouszkodzeniami,
 • Omówienie zaburzeń, w których pojawiają się samouszkodzenia.

Forma prowadzenia zajęć:
Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:

 • rozpoznawać zachowania samouszkadzajace i reagować na ich pojawienie się,
 • rozumieć pojawianie się zachowań samouszkodzających i odpowiadać zgodnie z ich funkcją,
 • przeprowadzić psychoedukację dla rodziców na temat samouszkodzeń
 • zaplanować przebieg terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń, przeprowadzić interwencje pozwalające nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających,
 • poradzić sobie z obciążeniem związanym z pracą z osobami z samouszkodzeniami.

Koszt:
550 zł

Uwaga! Dla uczestników wcześniejszych szkoleń w Mensanie 10% zniżki!

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za kurs. 
Uwaga! Brak opłaty jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia!

Opis szkolenia

Samouszkodzenia to objaw wzbudzający wiele emocji. Często wywołuje lęk i poczucie bezradności zarówno u nastolatków, ich rodziców, a także u terapeuty. Charakteryzuje się nacinaniem, przypalaniem, uderzaniem lub inną formą uszkodzenia ciała. Jak każde zachowanie może być komunikatem. Wydaje się, że aby dobrze zaplanować interwencję, trzeba prawidłowo odczytać komunikat i temu właśnie służy to szkolenie.
 
Program szkolenia:

 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń.
 • Związek między samouszkodzeniami a próbami samobójczymi.
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń i czynniki chroniące przed nimi.
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających.
 • Samouszkodzenia – model biopsychospołeczny.
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywania samouszkodzeń.
 • Terapia poznawczo – behawioralna osób z samouszkodzeniami.
 • Postawa terapeuty – „czułe punkty” i dbanie o siebie.
 • Samouszkodzenia a zaburzenia współwystępujące.
 • Samouszkodzenia a efekt „zarażania”

Prowadzący:
mgr Nina Szalas - Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych – zaburzenia lękowe (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, napady paniki, zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna), zaburzenia nastroju, (depresja, CHAD, dystymia), zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zaburzenia opozycjno-buntownicze, zaburzenia zachowania), nieprawidłowo kształtująca się osobowość i zaburzenia osobowości.
Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP