Pierwsza wizyta z dzieckiem / nastolatkiem

dzieci do 12 roku życia

Pierwsze spotkanie w naszym Ośrodku to spotkanie dorosłych - rodziców bądź opiekunów prawnych - z terapeutą. Psycholog w trakcie tego spotkania poznaje bieżącą sytuację zdrowotną, rodzinną, społeczną dziecka oraz jego rozwój, historię dotychczasowego leczenia, drogę edukacji. Pomocne może być przyniesienie opinii z przedszkola czy szkoły, książeczki zdrowia, wyników wcześniej wykonanych badań specjalistycznych oraz innych materiałów i dokumentów dotyczących dziecka.

Podstawą diagnozy większości problemów psychologicznych jest ocena objawowa, wymagająca analizy dostarczonych przez rodziców informacji, a także kontaktu z samym dzieckiem.

Kondycja psychofizyczna dzieci zależy od wielu czynników, psycholog może zatem skierować rodziców na konsultację z innymi specjalistami, np. logopedą, neurologiem czy psychiatrą.

Po zebraniu podstawowych informacji od rodziców, proponuje się kilka spotkań z samym dzieckiem. Rodzice uzyskują wsparcie dotyczące tego, w jaki sposób przygotować dziecko do spotkania ze specjalistą. Spotkania z dzieckiem odbywają się zazwyczaj bez obecności opiekunów.

Zakończenie procesu diagnozy to przekazanie rodzicom informacji na temat przyczyn zgłaszanych problemów, sposobu poradzenia sobie z nimi oraz nakreślenie planu działań terapeutycznych.

Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Wszystkie informacje, które przekazywane są terapeucie na pierwszej i kolejnych wizytach, są poufne.

Uwaga! Do ukończenia 18 roku życia rodzice muszą wyrazić zgodę na wizytę dziecka u psychologa.

nastolatki od 13 do 18 lat

W przypadku nastolatków proces diagnostyczny przebiega podobnie jak u dzieci. Z uwagi jednak na specyfikę rozwojową tego wieku, na spotkanie wstępne zapraszamy zazwyczaj rodziców wspólnie z nastolatkiem.

Oprócz ważnych informacji pozyskiwanych od rodziców, wywiadu rozwojowego, dokumentów i opinii ze szkoły i od specjalistów, przeprowadzamy również wywiad dotyczący problemu z samym nastolatkiem. Ważne jest, aby młody człowiek znał powód spotkania. Nastolatek powyżej 16 roku życia powinien także sam wyrazić zgodę na kontakt.

Wyniki procesu diagnostycznego i ewentualne wskazania do terapii przekazujemy rodzicom i nastolatkowi na wspólnym spotkaniu.

W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy relacja między rodzicami a nastolatkiem jest bardzo konfliktowa i jedna ze stron nie wyraża zgody na wspólne spotkanie, istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania wstępnego oddzielnie z rodzicami i z nastolatkiem lub konsultacji wychowawczej dla samych rodziców.

Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Wszystkie informacje, które przekazywane są terapeucie na pierwszej i kolejnych wizytach, są poufne.

Uwaga! Do ukończenia 18 roku życia rodzice muszą wyrazić zgodę na wizytę dziecka u psychologa.
UP