Nasi specjaliści

dr n. hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec

Psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, II stopień specjalizacji w zakresie pomocy psychologicznej, nauczyciel dyplomowany, wieloletni terapeuta Krakowskiego Ośrodka Terapii, współtwórczyni ruchu psychoterapeutycznego w resorcie oświaty, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, inicjatorka idei grup konsultacyjno-szkoleniowych dla pracowników oświaty; prowadzi takie grupy od wielu lat. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Warsztatów dla Rodziców dzieci z ADHD i trudnymi zachowaniami”. Wykładowca OTPB Mensana, autorka licznych publikacji fachowych. Współzałożycielka Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA Sp. z o.o.

Specjalizacja w leczeniu: terapia indywidualna osób dorosłych i starszej młodzieży; zaburzenia emocjonalne, interwencja kryzysowa, kryzysy rodzinne i małżeńskie, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia samooceny, poczucie zagubienia w problemach codzienności, trudności w sferze decyzyjności, problemy żałoby po stracie.

mgr Katarzyna Kucharska

Psycholog, psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Nr 454). Absolwentka UJ, ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz szereg kursów doskonalących z tematyki związanej z psychoterapią poznawczo-behawioralną i Terapią Schematu oraz Dialogiem Motywującym. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole, ośrodku leczenia uzależnień, ośrodku rehabilitacji medycznej. Współzałożycielka Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA Sp. z o.o. Wykładowca OTPB Mensana oraz m.in. szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej CTS Tercognitiva. Od 2008r współpracuje z Domami dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”. Prowadzi grupy wsparcia dla pedagogów i wychowawców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjalizacja w leczeniu: terapia indywidualna dorośli i starsza młodzież, zaburzenia okresu dojrzewania, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości (Terapia Schematu), problemy w relacjach interpersonalnych. Psychologia zdrowia - praca z osobami zdrowymi wspomagająca rozwój osobowości, zapobieganie skutkom stresu przewlekłego.

mgr Joanna Tomoń

Psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą i wsparciem psychologicznym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przez kilka lat pracowała na stanowisku psychologa w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, gdzie do jej głównych obowiązków należało wsparcie oraz terapia dzieci i rodziców w kontekście ich szeroko rozumianej niepełnosprawności. Od kilku lat łączy pracę w OTPB Mensana z funkcją terapeuty w Krakowskim Ośrodku Terapii. Począwszy od 2004 roku, rozwija swoje główne zainteresowania zawodowe, które odnoszą się do możliwości zastosowania Terapii Poznawczo-Behawioralnej w leczeniu dzieci, młodszych nastolatków oraz ich rodziców. Realizatorka programu „Warsztatów dla Rodziców dzieci z ADHD i trudnymi zachowaniami, „Szkoły dla rodziców”, certyfikowana edukatorka „Pozytywnej dyscypliny”. Wykładowca OTPB Mensana.

Specjalizacja w leczeniu: terapia indywidualna dzieci, młodszych nastolatków i rodzin, konsultacje wychowawcze dla rodziców; zaburzenia lękowe (m.in. lęk społeczny, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, fobie proste), ADHD i zaburzenia zachowania, zespół natręctw, tików i innych.

mgr Alicja Zaremba

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii wychowawczej (UJ). Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i I stopień specjalizacji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy psychologa w poradni psychologiczno – pedagogicznej, jest wieloletnim terapeutą Krakowskiego Ośrodka Terapii w Zespole Terapii Dzieci i Rodziców. Jest też realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (rekomendacja ORE) oraz „Warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD i trudnymi zachowaniami”. Współprowadzi grupy konsultacyjno –szkoleniowe dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli) – tzw. „Grupy wsparcia”. W ramach Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MENSANA prowadzi szkolenia dla pracowników oświaty, psychologów i terapeutów. Współzałożycielka Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA Sp. z o.o.

Specjalizacja w leczeniu: terapia indywidualna dzieci i młodzieży, psychoedukacja i wsparcie psychologiczne dla rodziców i wychowawców; zaburzenia emocjonalne, adaptacyjne, ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół Aspergera, problemy wychowawcze.

mgr Danuta Siewiorek

Psycholog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym, pracuje w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce. Rekomendowana przez ORE realizatorka programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w realizacji którego współpracowała m.in. z Dominikańskim Ośrodkiem Wpierania Rodziny i fundacją Szkoła Dialogu.

Specjalizacja w leczeniu: psychoterapia dzieci, młodzieży, konsultacje dla rodziców; problematyka trudności wychowawczych, zaburzenia emocjonalne, niepowodzenia szkolne, nadpobudliwość, nieśmiałość, moczenie nocne, terapia dysleksji ze szczególnym uwzględnieniem treningu czytania, terapia relacji w rodzinie, wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

Iwona Tarnowska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii UJ, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii oraz szkolenie z systemowej terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, gdzie prowadzi terapię rodzin, konsultacje indywidualne dla rodziców, diagnozę dzieci. Realizatorka programu „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Posiada doświadczenie w pracy dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzicami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od wielu lat współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, stale rozwija się zawodowo poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Specjalizacja w leczeniu: systemowa terapia rodzin, terapia par, psychoterapia dorosłych i młodzieży, konsultacje dla rodziców, diagnoza dzieci.


mgr Alicja Widera

Psycholog w I Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie. Specjalista psycholog kliniczny, II stopień specjalizacji w zakresie psychologii chorego somatycznie. Od 2005 roku członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta i trener Racjonalnej Terapii Zachowania; terapeuta i superwizor programu psychoonkologicznego według metody C. Simontona; trener Krajowej Szkoły Psychoonkologii, terapeuta Dialogu Motywującego; ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, w duchu Dialogu Motywującego.

Specjalizacja w leczeniu: terapia indywidualna osób dorosłych, zaburzenia z zakresu psychosomatyki, psychofizjologii, psychologii zdrowia, psychoonkologii, zaburzenia lękowe, depresyjne, problemy związane z sytuacjami kryzysowymi i przeciążeniami wynikającymi ze stresu przewlekłego, problemy w relacjach interpersonalnych, trudnościami w podejmowaniu decyzji.
UP