Cennik

Cennik usług Ośrodka Terapii Poznawczo Behawioralnej MENSANA Sp.z o.o.


Konsultacja indywidualna psychologiczna – 50 min. 130 zł
Konsultacja indywidualna psychologiczna – 75 min. 170 zł
Konsultacja psychologiczna dla rodziców/opiekunów – 50 min. 150 zł
Sesja psychoterapeutyczna indywidualna – 50 min. 130 zł
Sesja terapii rodzinnej/małżeńskiej – 75 min. 170 zł
Badanie psychologiczne dziecka z opracowaniem i omówieniem wyników
(około 4-5 godzin).
140 zł
za godzinę
Sporządzenie opinii psychologicznej 110 zł
Konsultacja indywidualna psychologiczna  - 90min 200 zł
Wizyta poza ośrodkiem (dom/szkoła/przedszkole/inne) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Opłata za godzinę wg. cennika + 100%
Sesja psychoterapeutyczna indywidualna w języku hiszpańskim i angielskim - 50 min. 160 zł

UWAGA! Wizyta nie odwołana minimum 24 godziny przed spotkaniem jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowy cennik obowiązuje  od 01.09.2019 r.

UP